ONLINE
19 LISTOPADA 2020
 • 10.00 - 10.05

  Leszek Pawłowicz, Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego

  Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., Przewodniczący Rady Programowej Kongresu

 • 10.05 - 10.30

  Rozmowa inauguracyjna:

  Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

  Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

  Prowadzenie:

  Leszek Pawłowicz, Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego

  Kluczowe zagadnienia:

  • Czy i jak banki mogą wesprzeć odbudowę gospodarki?
  • Na czym powinna polegać odpowiedzialna bankowość w obecnej sytuacji kryzysu?
  • Jakie są możliwości lepszej współpracy PFR i banków?
 • 10.30 - 11.30

  Debata

  Prowadzenie debaty:

  Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

  Uczestnicy debaty:

  Rafał Gruszeczka, CFO, Grupa Maspex

  Robert Kornecki, Współwłaściciel, Sanprobi

  Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego

  Tomasz Piotrowicz, Dyrektor Departamentu Programów Rozwojowych, Polski Fundusz Rozwoju

  Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

  Kluczowe zagadnienia do dyskusji:

  • Kryzys, ograniczenie aktywności gospodarczej i spadek popytu na kredyt vs. konsekwencje dla banków
  • Scenariusze rozwoju kluczowych branż i sektorów gospodarki, w ślad za zmianami nawyków konsumenckich (pokryzysowych) oraz apetytu na ryzyko bankowe
  • Wsparcie klientów korporacyjnych przez sektor bankowy i finansowy, w okresie kryzysowym i pokryzysowym, z uwzględnieniem branż rozwojowych
  Gospodarz debaty

  Bank Pekao S.A.

 • 11.30 - 11.40

  Przerwa

 • 11.40 - 12.40

  Debata

  Prowadzenie debaty:

  Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte

  Uczestnicy debaty:

  Patryk Darowski, Dyrektor Departamentu Analiz i Wsparcia Sektorowego, Bank Gospodarstwa Krajowego

  Adam Hirny, Dyrektor Biura ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych, BNP Paribas Bank Polska S.A.

  Joanna Molik, Industry Digital Strategist Worldwide Financial Services, Microsoft

  Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

  Aneta Piątkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

  Kontekst debaty:

  Zmiany klimatyczne stanowią obecnie jedno z największych globalnych wyzwań zrównoważonego rozwoju, które znajduje odzwierciedlenie w nadchodzących regulacjach dot. sposobów finansowania oraz sprawozdawczości firm. Kwestie wskazywane jako priorytet obecnej polityki UE również coraz częściej podejmowane są przez środowisko biznesowe – obecne zainteresowanie klimatem, a także czynnikami ESG wynika z faktu, że czynniki te mają realny wpływ na model biznesowy oraz sposób funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw. Podczas dyskusji panelowej porozmawiamy o wpływie zmian klimatycznych na sektor finansowy, przedstawimy praktyki liderów w zakresie zarządzania i raportowania kwestii ESG oraz omówimy największe wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, jakie stoją obecnie przez polskim sektorem bankowym.

  Współgospodarze debaty

  Deloitte, BNP Paribas Bank Polska S.A., Polski Fundusz Rozwoju

 • 12.40 - 12.45

  Przerwa

 • 12.45 - 13.15

  Rozmowa

  Uczestnicy rozmowy:

  Piotr Bujak, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych, PKO Bank Polski

  Ernest Pytlarczyk, Dyrektor Departamentu Analiz Makroekonomicznych, Bank Pekao S.A.

  Kluczowe zagadnienia do dyskusji:

  • Jak duże jest prawdopodobieństwo trwałego utrzymania niskich stóp procentowych?
  • Czy banki są przygotowane na zmianę modelu biznesowego bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w świecie trwale zerowych (lub ujemnych) stóp procentowych?
  • Środowisko niskich stóp procentowych a perspektywy polskiego systemu bankowego - relokacja aktywów vs niskie ROE vs dostępność bilansu banków na finansowanie rozwoju gospodarczego
  • Wpływ niskich stóp w długiej perspektywie na płynność sektora bankowego—czy depozyty nadal pozostaną głównym źródłem finansowania sektora w Polsce?
  • Jak niskie stopy wpłyną na ryzyko kredytowe klientów korporacyjnych w średnio i długoterminowej perspektywie? Czy nie nastąpi efekt przelewarowania klientów, w szczególności w transakcjach M&A?
  Gospodarz sesji

  PKO Bank Polski

 • 13.15 - 13.20

  Przerwa

 • 13.20 - 13.50

  Rozmowa

  Uczestnicy rozmowy:

  Tadeusz Białek, Wiceprezes Związku Banków Polskich

  Ewa Mochocka, Associate Partner w ramach Działu Strategia i Transakcje, Lider Doradztwa w zakresie Pozyskania Finansowania i Restrukturyzacji, EY Polska

  Kluczowe zagadnienia do dyskusji:

  • Znaczenie banków komercyjnych w finansowaniu restrukturyzacji tych przedsiębiorstw, które zostały mocno i trwale doświadczone kryzysem COVID-19
  • Bank jako partner w procesie odbudowy oraz transformacji przedsiębiorstw
  Gospodarz rozmowy

  Europejski Kongres Finansowy

 • 13.50 - 14.00

  Przerwa

 • 14.00 - 15.00

  Debata

  Prowadzenie debaty:

  Paweł Jakubik, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze, Microsoft

  Wprowadzenie do debaty:

  Agnieszka Zarzycka, Dyrektor Działu Aplikacji Biznesowych, Microsoft

  Uczestnicy debaty:

  Tomasz Kowalski, Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska

  Adam Marciniak, Wiceprezes Zarządu PKO Bank Polski

  Adam Pers, Wiceprezes Zarządu mBank S.A.

  Sebastian Ptak, Prezes Zarządu Blue Media

  Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Bank Pekao S.A.

  Kluczowe zagadnienia do dyskusji:

  • Branże Retail i E-commerce jako przykłady nowych zachowań zakupowych konsumentów. Czy bankowość może wziąć przykłady transformacji w branży retail ze świata realnego do świata cyfrowego dla siebie jako inspirację? Czy w innych branżach są nowe udane przykłady transformacji?
  • Hybrid work/remote work – czy zostaną z nami już na stałe? Czy modele biznesu B2B, w tym relacje i zarządzanie dużymi kontraktami da się skutecznie obsłużyć ,,tylko’’ w świecie online? Jakie są doświadczenia ostatnich 8 miesięcy w bankowości korporacyjnej i SME?
  • Low code and no code applications – technologiczne rozwiązania na świat biznesu podnoszący się z pandemii. Czy nowe prostsze aplikacje mogą być sposobem na powrót do wzrostów? Co w cyfryzacji bankowości korporacyjnej może być przyszłością dla rentowności i zwiększania przychodów w SME i bankowości korporacyjnej?
  Gospodarz debaty

  Microsoft we współpracy z Bankiem Pekao S.A.

 • 15.00 - 15.05

  Przerwa

 • 15.05 - 15.35

  Rozmowa

  Uczestnicy rozmowy:

  Maciej Jacenko, Prezes Zarządu Pekao Investment Banking S.A.

  Piotr Borowski, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Dariusz Kędziora, Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi, Pekao TFI S.A.

  Kluczowe zagadnienia do dyskusji:

  • Wpływ środowiska niskich stóp procentowych na finansowanie inwestycji publicznych i prywatnych poprzez rynek kapitałowy
  • Wpływ środowiska niskich stóp procentowych na alokację aktywów finansowych gospodarstw domowych; relokacja aktywów z depozytów bankowych w stronę alternatywnych aktywów - ryzyko baniek spekulacyjnych na polskim rynku finansowym (GPW, obligacje korporacyjne, rynek mieszkaniowy, etc.) vs silny impuls rozwojowy polskiego rynku kapitałowego
  Gospodarz rozmowy

  Pekao Investment Banking S.A.

 • 15.35

Prelegenci

WSPÓŁORGANIZATORZY

Patronat honorowy

Partnerzy

Partnerzy Instytucjonalni

Partnerzy medialni

Brak dokumentów do wyświetlenia.

Polska Agencja Prasowa Dziennik Gazeta Prawna Bankier.pl aleBank.pl Miesięcznik Finansowy BANK BS.Net Forsal.pl iCAN ISBNews Nienieodpowiedzialni.pl My Company Puls Biznesu Outsourcing&More Outsourcing Portal Promeritum Think Tank

Zobacz także