9-10 października 2019 Warszawa Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4

Poprzednie edycje

2015 2016 2017 2018

 • 08.45 - 09.30
 • 09.30 - 09.40

  Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

  Jacek Fotek, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Leszek Pawłowicz, Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego

 • 09.40 - 10.00

  Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

 • 10.00 - 11.30

  Debata inauguracyjna

  Prowadzący pierwszą część debaty:

  Jerzy Gajewski, Prezes Zarządu Grupy NDI S.A.

  Uczestnicy debaty:

  Zbigniew Canowiecki, Prezydent Pracodawców Pomorza

  Ewa Kruchelska, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, CRIST S.A.

  Henryk Orfinger, Wiceprezes Zarządu, Dr Irena Eris S.A.

  Jacek Świderski, Prezes Zarządu, Wirtualna Polska Holding S.A.

  Sławomir Żygowski, Prezes Zarządu, GE Power

  Prowadzący drugą część debaty:

  Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

  Uczestnicy debaty:

  Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

  Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium S.A.

  Ewa Małyszko, Prezes Zarządu PFR TFI

  Kluczowe zagadnienia do dyskusji:

  Przedsiębiorstwo na obecnym, bardzo trudnym rynku, aby się utrzymać musi się stale rozwijać - stosować nowe technologie, wprowadzać nowe produkty, poszukiwać nowych rynków zbytu, a nierzadko prowadzić badania wyznaczające nowe cele. To trudne zadania, w każdym przypadku wymagające nakładów finansowych. Firmy często zadają sobie zasadnicze pytanie: Czy do realizacji powyższych celów angażować własne środki przedsiębiorstwa, czy podjąć współpracę z partnerem finansowym? Jakie są oczekiwania przedsiębiorców związane z wyborem partnera finansowego?

  • Partnerstwo – zrozumienie specyfiki klienta i dobranie odpowiednich produktów/instrumentów finansowych
  • Finansowanie bieżącej działalności i finansowanie działań inwestycyjnych oraz rozwoju organicznego (ekspansji rynkowej w kraju i zagranicą) lub rozwoju poprzez przejęcia
  • Pomoc w zarządzaniu ryzykiem
  • Racjonalna wycena elementów składających się na zabezpieczenie kredytu oraz racjonalna konstrukcja kowenanty w umowach kredytowych
  • Finansowanie ekspansji zagranicznej, wsparcie i finansowanie eksportu (agencje finansowania eksportu – finansowanie i ubezpieczenia), trudne rynki
  • Wiarygodność oferty bankowej – oferta ostateczna vs oferta wstępna
  • Partnerstwo, gdy przedsiębiorstwo wpada w trudności ekonomiczne – poszukiwanie wspólnej drogi wyjścia
  • - Sprawdzenie możliwości wsparcia realizowanego zadania środkami preferencyjnymi, łączenie ich z oferowanymi bankowymi instrumentami finansowymi
  Gospodarz sesji

  Bank Pekao S.A.

  we współpracy z:

  NDI S.A.

 • 11.30 - 12.00

  Przerwa

 • 12.00 - 13.10

  Debata

  Prowadząca debatę:

  Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

  Paneliści:

  Michał Forystek, CEO Brainhint

  Arkadiusz Seredyn, Executive Vice President & Chief Commercial Officer, Synerise

  Paweł Osterreicher, Dyrektor Strategii i Business Development, deepsense.ai

  Bartosz Stodulski, CEO Laboratorium EE

  Komentarz do dyskusji z perspektywy banków, wynikający z doświadczenia ze współpracy ze start-upami:

  Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

  Michał Bolesławski, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.

  Maciej Kropidłowski, Wiceprezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

  Kluczowe zagadnienia do dyskusji:

  1. Opportunites/Możliwości - czego najbardziej jako startup technologiczny oczekuję od Partnera Finansowego takiego jak Bank?

  • Fundusze/Inwestycje na rozwój? Jakie modele finasowania są optymalne dla mnie?
  • Wsparcie w sprzedaży mojej technologii, kanały B2B, B2C, SME, SOHO? Wspólne oferty crosssell i upsell z produktami finansowymi?
  • Pomoc banku w zdobywaniu dla startupu know-how branżowego z sektora finansowego?
  • Otwarcie przez partnera bankowego nowych rynków dla startupów poza Polską/Europą

  2. Learnings z prowadzenia startupów

  • Jakie są główne bariery rozwoju polskich technologicznych startupów, w rozwiązaniu których banki mogłyby pomóc?

  3. Risks/Ryzyka biznesowe:

  • Jak unikać nierentownych projektów? Presja na kryteria oceny ofert?
  • Jak negocjować z dużym B2B / silny procurement i konkurencja dużych dostawców IT

  4. Które obszary technologii np. AI, Blockchain, Quantum Computing, IoT mogą być uwiarygodnieniem startupu dla partnera finansowego – banku?

  5. Które sektory poza bankowością powinny adresować startupy aby maksymalizować przychody i rozwój biznesu? E-commerce, retail, manufacturing, pharma, inne?

  Gospodarz sesji

  Microsoft

 • 13.10 - 14.00

  Lunch

 • 14.00 - 15.15

  Debata

  Prowadzący debatę:

  Maciej Jacenko, Wiceprezes Zarządu Pekao Investment Banking S.A.

  Uczestnicy debaty:

  Ema Betts, Executive Director, Goldman Sachs

  Gracjan Fiedorowicz, CFO, Grupa Pracuj

  Marcin Hejka, General Partner, OTB Ventures

  Sylwester Janik, General Partner, Cogito Capital Partners

  Karolina Żelawska-Pałasz, Corporate Lending in Poland, Baltic Sea and Northern Europe Department, European Investment Bank

  Kluczowe zagadnienia do dyskusji:

  • Źródła kapitału dla szybko rosnących firm technologicznych. Rynek prywatny, czy również publiczny? Czy rynek kapitałowy w Polsce jest wystarczająco rozwinięty, aby sfinansować i wyskalować ambitne projekty?
  • Wymagania stojące przed bankami inwestycyjnymi, aby obsłużyć firmy nowych technologii.
  • Duże banki inwestycyjne, czy wyspecjalizowane butiki doradcze – gdzie jest największa wartość dodana w obszarze transakcji technologicznych?
  Współgospodarze debaty

  Pekao Investment Banking i Goldman Sachs

 • 15.15 - 15.45

  Przerwa

 • 15.45 - 17.00

  Debata

  Prowadzący debatę:

  Artur Nowak-Gocławski, Współzałożyciel i Prezes ANG Spółdzielni

  Uczestnicy debaty:

  Irena Pichola, Partner, Lider Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte

  Emil Ślązak, prof. SGH, Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu, Bank Ochrony Środowiska

  Jerzy Śledziewski, Wiceprezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

  Maciej Tarnawski, Managing Director, Head of Global Debt Financing Poland, Corporate & Investment Banking, Santander Bank Polska S.A.

  Podsumowanie debaty:

  Jan Szambelańczyk, Profesor zwyczajny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Kluczowe zagadnienia do dyskusji:

  Zmiana w podejściu sektora bankowego do odpowiedzialności względem społeczeństwa dokonuje się na naszych oczach. Wynika to zarówno z negatywnych doświadczeń ostatniego kryzysu, jak i nowych grup klientów wchodzących na rynek (millennialsi), którzy są bardziej wrażliwi na kwestie odpowiedzialności korporacji względem ogółu.Przyczyną są także zmiany klimatyczne dotykające większość krajów świata.

  Zasady responsible banking w bankowości korporacyjnej dotyczą m.in.:

  • Doradztwa - Rolą banku, jako partnera powinno być doradztwo w zakresie nie tylko sprzedaży produktów i skorzystania z rozwiązań bankowych, ale także racjonalne podejście do kwestii finansowania klienta, by zapewnić mu zrównoważony wzrost zarówno w czasach prosperity, jak i spowolnienia gospodarczego.
  • Zaufania i bezpieczeństwa - Zasada transparentności, uczciwości rozumienia biznesu klienta i powściągania się od sprzedaży produktów, które mogą narazić na ryzyko klienta, powinna być nadrzędna.
  • Odpowiedzialności za środowisko - Bankowość może też odegrać ważną rolę w zahamowaniu procesu zmian klimatu, za sprawą finansowania inwestycji, które są przyjazne środowisku i wycofania się z aktywności przyczyniającej się do globalnego ocieplenia.
  Gospodarz debaty

  BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 17.00 - 17.15

  Wystąpienie

  Wystąpienie:

  Ludwik Kotecki, Instytut Odpowiedzialnych Finansów

  Opis:

  Celem prezentacji jest wprowadzenie do tematu szeregu nowych, istotnych ryzyk, które w najbliższym czasie będą miały wpływ na działanie sektora finansowego i części jego klientów. Ryzyka te trzeba nazwać, zmierzyć i monitorować, a w szczególności stworzyć narzędzia zarządzania nimi. To nowe wyzwania, z którymi sektor finansowy będzie się musiał zmierzyć.

 • 17.00 - 19.00
 • 09.30 - 10.15
 • 10.15 - 11.30

  Debaty równoległe

  Prowadząca debatę:

  Maciej Jacenko, Wiceprezes Zarządu Pekao Investment Banking S.A.

  Uczestnicy debaty:

  Małgorzata Bobrowska-Jarząbek, Partner, Resource Partners

  Bozidar Djelic, Managing Director, Lazard

  Rafał Gruszeczka, CFO, Grupa Maspex

  Krzysztof Krawczyk, Partner, CVC Capital Partners

  Krzysztof Spyra, Członek Zarządu ds. Finansowych, Elemental Holding S.A.

  Kluczowe zagadnienia do dyskusji:

  1. Polska to największy rynek M&A w Europie Środkowo-Wschodniej, odpowiadający za ponad 1/3 jego łącznej wartości. Potencjał krajowego rynku wydaje się jednak być wciąż nie w pełni wykorzystany. W Czechach relacja wartości M&A do PKB jest niemal 2-krotnie wyższa niż w naszym kraju. Które czynniki stanowią kluczowe bariery dla większej aktywności w zakresie fuzji i przejęć w Polsce?

  2. W najbliższych latach polski rynek M&A znajdzie się pod wpływem przełomowych procesów takich jak zachodząca rewolucja technologiczna, niekorzystne dla firm trendy na rynku pracy, konsolidacja branż czy zmiana pokoleniowa w firmach.

  • Czy wyzwania związane z sukcesją w polskich firmach rodzinnych staną się głównym motorem wzrostu rynku w najbliższych latach?
  • Jakie czynniki będą w najbliższych latach głównymi motorami konsolidacji w polskim sektorze przedsiębiorstw?
  • Jaki wpływ na polski rynek będą mieć trendy zachodzące w otoczeniu globalnym – zarówno ekonomicznym, jak i zwłaszcza technologicznym (rewolucja cyfrowa, Industry 4.0)?

  3. Coraz ważniejszą siłą na polskim rynku M&A stają się zagraniczne fundusze private equity, w ostatnich latach uczestniczące w nawet co piątej transakcji. Czy w kolejnych latach tendencja ta ma szansę się utrzymać? Co przyciąga rosnącą liczbę inwestorów finansowych do naszego kraju?

  4. Ostatnia dekada to okres dynamicznego rozwoju i stopniowej internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Ich dotychczasowa obecność (w roli przejmujących) na środkowo-europejskim rynku fuzji i przejęć była jednak bardzo ograniczona. Czy polskie firmy dorosły do tego, by odgrywać bardziej aktywną rolę na regionalnym rynku M&A? Czy mogą stać się dodatkowym motorem jego rozwoju w najbliższych latach?

  Gospodarz debaty

  Bank Pekao S.A.

  Prowadząca debatę:

  Mariusz Bieńkowski, Wiceprezes Zarządu BondSpot S.A.

  Wśród uczestników debaty okrągłego stołu:

  Wojciech Lipka, Prezes Zarządu, Polska Agencja Ratingowa S.A.

  Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  Dominik Ucieklak, Prezes Zarządu, Noble Securities S.A.

  Piotr Urbańczyk, Prezes Zarządu BEST TFI S.A.

  Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

  Piotr Wochniak, Dyrektor Biura Rynków Kapitałowych i Współpracy z Instytucjami Finansowymi, Bank Pekao S.A.

  Ilona Wołyniec, Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów, PKO Bank Polski

  Informacja nt. rynku green bonds:

  Maciej Grabowski, Prezes Zarządu Centrum Myśli Strategicznych

  Kluczowe zagadnienia do dyskusji:

  Zmiany, które zaszły po 1 lipca 2019, określane są często jako rewolucyjne dla rynku obligacji. Poczynając od zmiany charakteru obligacji, która od tej daty będzie wyłącznie papierem zdematerializowanym, poprzez rozbudowanie zakresu obowiązków podmiotów zaangażowanych w obsługę emisji, po - może najważniejsze - zmianę podejścia emitentów do procesu emisji obligacji.

  • Jakie są doświadczenia po pierwszym kwartale funkcjonowania nowych przepisów?
  • W jaki sposób nowe przepisy wpłynęły na aktywność emitentów na rynku obligacji korporacyjnych po 1 lipca br.?
  • Czy potwierdza się „czarny scenariusz” odwrotu od rynku długu?
  • W jaki sposób może zmienić się funkcjonowanie tego rynku w najbliższej przyszłości? Czy obawy rynku były płonne?
  Współgospodarze debaty

  BondSpot S.A. i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 11.30 - 12.00

  Przerwa

 • 12.00 - 12.45

  Debata

  Prowadząca sesję:

  Justyna Piszczatowska, Redaktor naczelna Green-news.pl

  Uczestnicy sesji:

  Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.

  Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

  Christian Schnell, Partner kancelarii Solivan Pontes, Starszy ekspert Instytutu Jagiellońskiego

  Kluczowe zagadnienia do dyskusji:

  Działania na rzecz ochrony globalnej równowagi klimatycznej znajdują swoje odbicie w zmianach dotychczasowych sposobów wytwarzania i użytkowania energii, co jednak okupione jest bardzo znacznymi kosztami, które mają skutkować de facto nieokreślonymi jeszcze precyzyjnie bieżącymi korzyściami na poziomie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

  • Czy transformacja energetyczna w horyzoncie 2050 w jej obecnej formie jest nie do uniknięcia?
  • Czy będzie ona miała kształt i zakres takiego typu, jak się to aktualnie przedstawia?
  • Czy obecne wydatki i koszty po stronie odbiorców należy traktować jako czysty koszt (de facto czynnik inflacji dla cen energii), czy może jako długoterminowe inwestycje, które dadzą w przyszłości zwrot w kategoriach ekonomicznych i zaprocentują np. utrzymaniem/zbudowaniem konkurencyjności - a także niezależności energetycznej - gospodarki w kraju, który zdecyduje się lub będzie zmuszony ponosić koszty transformacji?
  • Czy wydatki i związane z nimi koszty transformacji energetycznej powinny ponosić w większej części przedsiębiorstwa (i karane za emisyjność - sektory gospodarki), czy może gospodarstwa domowe?
  • Czy przy takiej skali kosztów i inwestycji transformacja energetyczna to tylko problem, czy także szansa rozwojowa dla polskiej gospodarki, sektora MŚP, podmiotów skarbu państwa czy JST? Gdzie są możliwości, na jakie priorytety warto położyć nacisk?
  • Jak najlepiej zainwestować ogromne środki, których potrzebuje polski rynek OZE?
  • Co oferują instytucje finansowe, aby sprostać aktualnym wyzwaniom transformacji energetycznej?
  • Jakie pole manewru mają w tym kontekście na przyszłość i czy konieczna będzie interwencja państwa lub bezprecedensowe systemowe wsparcie UE, EBI oraz potencjalnie innych instytucji międzynarodowych?
  Gospodarz sesji

  Polski Fundusz Rozwoju

 • 12.45 - 13.00

  Przerwa

 • 13.00 - 14.15

  Debata

  Wstęp do dyskusji:

  Maciej Szkopek, Dyrektor w sektorze bankowym, Accenture

  Marcin Waszczuk, Architekt rozwiązań Data & AI, Microsoft

  Współprowadzący debatę:

  Chris Forrest, Senior Director, Enterprise Sales and Industry, CEE, Microsoft

  Maciej Szkopek, Dyrektor w sektorze bankowym, Accenture

  Paneliści:

  Tomasz Kowalski, Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.

  Adam Marciniak, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego

  Magda Oleksiewicz, Executive Director – Change Management & Intelligent Automation, Goldman Sachs

  Adam Pers, Wiceprezes Zarządu mBank S.A.

  Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

  Kluczowe zagadnienia do dyskusji:

  • „Dzisiaj” (the Now) – czy bankowość korporacyjna i inwestycyjna jest już w erze post-digital, czy jednak wciąż cyfryzacja jest wiodącym technologicznym wyzwaniem? Jak doradca jest obecnie wspierany przez technologię, a na ile jest przez nią już wyręczany?

   W jaki sposób wprowadzając nowe, rewolucyjne technologie uniknąć pułapki dostosowywania ich do procesów wypracowywanych przez lata konkurencji wyłącznie w ramach sektora bankowego i w ewolucyjnie dotychczas postępującym rozwoju technologii.

  • „Jutro i pojutrze” (the New) – jak w kontekście skokowo rosnących możliwości technologicznych oraz otwartości rynku i apetytu bigtech spoza sektora widzimy wykorzystanie sztucznej inteligencji, chmury obliczeniowej czy nowych metodyk pracy w budowie przewagi konkurencyjnej?
  Gospodarz debaty

  Accenture

  we współpracy z:

  Microsoft i Goldman Sachs

 • 14.15 - 14.30
 • 14.30

  Lunch

Prelegenci 2019

Współorganizatorzy

Partner strategiczny

Patronat honorowy

Partnerzy

Współpraca merytoryczna i organizacyjna

Partnerzy medialni

Brak dokumentów do wyświetlenia.

Polska Agencja Prasowa Dziennik Gazeta Prawna aleBank.pl Miesięcznik Finansowy BANK Builder BS.Net CCNews Fintek Forsal.pl Harvard Business Review Polska ISBNews My Company Outsourcing&More Outsourcing Portal Polish Market Think Tank Warsaw Business Journal Wnp.pl

Zobacz także