16-17 października 2018 Warszawa Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4

Poprzednie edycje

2015 2016 2017

 • 09.00 - 09.30
 • 09.30 - 09.40
 • 09.40 - 10.10

  Wystąpienie inauguracyjne:

  Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

  Wystąpienie:

  „Ekspansja zagraniczna firm i banków – wprowadzenie makroekonomiczne”

  Marcin Mrowiec, Główny Ekonomista Banku Pekao S.A.

 • 10.10 - 11.20

  Debata inauguracyjna

  Prowadzący debatę:

  Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego

  Zaproszeni Paneliści:

  Paweł Bąk, Prezes Zarządu Cerrad Sp. z o.o.

  Michał Gajewski, Prezes Zarządu Santander Bank Polska S.A.

  Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

  Krzysztof Soszyński, Wiceprezes Zarządu Inter Cars S.A.

  Opis debaty:

  1. W ostatnich latach obserwujemy wychodzenie polskich banków za swoimi klientami na rynki zagraniczne. Ekspansja ta ma różny charakter: niektóre banki decydują się na uruchamianie oddziałów zagranicznych, niektóre otwierają przedstawicielstwa, jeszcze inne dokonują akwizycji lokalnych podmiotów finansowych. Obecnie zaobserwować można, iż trend ten będzie się rozwijał, o czym świadczą doniesienia o planowanych kolejnych aktywnościach zagranicznych polskich banków.

  • Jakie są motywy umiędzynarodowiania się polskich banków? Czy krajowy rynek bankowy stwarza jeszcze przestrzeń do utrzymania dynamicznego rozwoju polskich banków? Czy ekspansja zagraniczna pozwoli zwiększyć wartość banku dla jego akcjonariuszy? A może motywy są inne?
  • Dlaczego PKO i Pekao podjęły decyzję o ekspansji zagranicznej, otwieraniu oddziałów poza Polską, na jakim biznesie (detalicznym czy korporacyjnym) chcą się koncentrować?
  • Co utrudnia dziś międzynarodową ekspansję polskich banków biorąc pod uwagę docelowe rynki? Jakie lokalne rozwiązania utrudniają działalność za granicą?Jakie aspekty mają kluczowy wpływ na oszacowanie ekonomicznej stopy zwrotu wielkich projektów infrastrukturalnych na przykładzie CPK – próba szerszego spojrzenia na strategiczne projekty infrastrukturalne i wyjścia poza perspektywę prostych zwrotów finansowych.

  2. Czy lokalne instytucje finansowe są w stanie wspierać polski biznes w jego ekspansji?

  • Czy wsparcie ze strony polskich instytucji finansowych za granicą jest potrzebne polskim firmom, a jeśli tak, to jakich form wsparcia by oczekiwały?
  • W jakich obszarach banki mają do zaoferowania dodatkowe wartości firmom wychodzącym na rynki zagraniczne?

  3. Tradycyjny model ekspansji zagranicznej zakłada uruchomienie oddziału lub banku na danym rynku bądź też akwizycję. W erze cyfryzacji także ekspansja banków będzie podlegała ewolucji w wymiarze technologicznym.

  • Jak rozwój bankowości cyfrowej zmieni modele ekspansji zagranicznej banków? Czy polskie banki są już przygotowane technologicznie na wyzwania tego typu?
  • Czy tradycyjne podejście do ekspansji zagranicznej jest jeszcze opłacalne?
  • Dlaczego PKO i Pekao nie kupują za granicą banków?
  • Czy jest szansa na polski, działający pan-europejsko bank mobilny/internetowy? Może warto w tym zakresie połączyć siły?
 • 11.20 - 11.50

  Przerwa

 • 11.50 - 13.00

  Debata

  Prowadzący debatę:

  Tomasz Pisula, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

  Zaproszeni Paneliści:

  Daniel Janusz, Prezes Zarządu Feerum S.A.

  Janusz Komurkiewicz , Członek Zarządu ds. Marketingu, FAKRO

  Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

  Maks Kraczkowski , Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego

  Piotr Kuba, Członek Zarządu ds. inwestycyjnych PFR TFI S.A.

  Jerzy Pietrucha, Prezes Zarządu Grupy Pietrucha

  Adam Stańczak, Prezes Zarządu ASM Group S.A.

  Opis debaty:

  • Czy polskie firmy mają szansę odnieść sukces poza granicami kraju?

   Od niemal 30 lat obserwujemy nieprzerwany rozwój polskiej gospodarki i polskich firm, jednak przykłady polskich czempionów o zasięgu globalnym stanowią nadal niewielką skalę. Czy polskie firmy powinny najpierw postawić na gruntowny rozwój na rynku lokalnym, a dopiero potem wychodzić za granicę? A może lepsza jest strategia firm born global?

  • Instrumenty wsparcia ekspansji zagranicznej polskich firm oferowane przez sektor finansowy i instytucje rządowe

   Polskie banki proponują szereg instrumentów finansowych, które pozwalają na bezpieczne rozliczenia oraz zabezpieczanie ryzyk związanych z handlem międzynarodowym. Jednocześnie instytucje państwowe oferują szerokie wsparcie, także pozafinansowe dla ekspansji międzynarodowej firm.

  • Rola państwa w internacjonalizacji polskiej gospodarki

   Administracja publiczna skutecznie wspiera polskich przedsiębiorców w ich rozwoju międzynarodowym, zwłaszcza na odległych i dotychczas mniej eksplorowanych rynkach. Dla polskiej przedsiębiorczości szczególnie ważne są działania dyplomacji ekonomicznej oraz promocja za granicą marki „Made in Poland”.

  Opieka merytoryczna:

  Bank Pekao S.A., Polski Fundusz Rozwoju, PKO Bank Polski

 • 13.00 - 14.00

  Lunch

 • 14.00 - 15.10

  Debata

  Wystąpienie wprowadzające:

  „Perspektywy rynku venture capital”

  Aleksander Mokrzycki, Członek Zarządu PFR Ventures

  Moderator:

  Krzysztof Gerlach, Dyrektor Departamentu Zarzadzania Makroregionem Centralnym, mBank S.A.

  Zaproszeni Paneliści:

  Krzysztof Konopiński, Partner i Członek Zarządu MCI Capital

  Michał Miecznicki , Dyrektor Departamentu Finansowania Dłużnego, Santander Bank Polska S.A.

  Aleksander Mokrzycki, Członek Zarządu PFR Ventures

  Szymon Żółciński , Partner, Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami, Crido

  Karolina Żelawska-Pałasz, Corporate Lending in Poland, Baltic Sea and Northern Europe Department, European Investment Bank

  Opis debaty:

  • dostępne źródła finansowania dla sektora nowych technologii (equity, vc, kredyt, mezzanine, dotacje, inne) na różnych etapach rozwoju firmy / technologii oraz w poszczególnych branżach

  • banki komercyjne na rynku finansowania nowych technologii, „bankowalne branże”, kluczowe kryteria bankowalności, etc.

  • dotacje / fundusze strukturalne

  • obszary, w których pozyskanie finansowania jest trudne

  • specyficzne sposoby oceny sektora

  Opieka merytoryczna:

  mBank S.A., Santander Bank Polska S.A.

 • 15.10 - 15.30

  Przerwa

 • 15.30 - 16.40

  Debata

  Moderator:

  Kamil Liberadzki, dr hab., Instytut Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

  Zaproszeni Paneliści:

  Jacek Fotek, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

  Wojciech Lipka, Prezes Zarządu Instytutu Analiz i Ratingu

  Anna Trzecińska, Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego

  Piotr Wochniak, Dyrektor Biura Rynków Kapitałowych i Współpracy z Instytucjami Finansowymi – Departament Rynków Finansowych, Bank Pekao S.A.

  Piotr Woliński, Prezes Zarządu BondSpot S.A.

  Ilona Wołyniec, Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów, PKO Bank Polski

  Opis debaty:

  • Czy obligacje korporacyjne to alternatywa dla depozytów bankowych czy dla inwestycji w akcje?

  • Jak zabezpieczyć rynek obligacji przed kolejnymi defaultami?

  • Wiarygodność a płynność na rynku obligacji korporacyjnych

  • Czy nowa agencja ratingowa zmieni krajobraz na polskim rynku długu?

  • Zmiany w ustawie o obligacjach

  Opieka merytoryczna:

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Bank Pekao S.A.

 • 16.40 - 17.10

  Przerwa

 • 17.10 - 18.30

  Debata

  Wystąpienie wprowadzające:

  Mikołaj Wild, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP, Ministerstwo Infrastruktury

  Moderator:

  Jerzy Gajewski, Prezes Zarządu Grupy NDI S.A.

  Zaproszeni Paneliści:

  Agnieszka Gajewska, Partner, Lider zespołu ds. projektów inwestycyjnych i infrastruktury w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, PwC

  Kamil Liberadzki, dr hab., Instytut Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

  Stylianos (Stelios) Michelakis, Structured Finance & Joint Initiatives, North, Central and South East Europe, European Investment Bank

  Adam Pers, Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, mBank S.A.

  Piotr Serafin, Dyrektor Departamentu Inwestycji Infrastrukturalnych, Polski Fundusz Rozwoju

  Agnieszka Szymczyk, Associate Director, European Bank for Reconstruction and Development

  Komentarz:

  Wojciech Paprocki, prof. dr hab., Katedra Transportu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Opis debaty:

  • Jak zwiększyć atrakcyjność i ograniczyć ryzyko inwestycyjne projektu CPK dla kapitału prywatnego?
  • Czy i na ile brak uczestnictwa Polski w strefie euro wpływa negatywnie na bankowalność dużych projektów infrastrukturalnych w kraju – jaka jest ewentualna premia za brak płynności rynku złotowego na potrzeby dużej infrastruktury.
  • Jakie aspekty mają kluczowy wpływ na oszacowanie ekonomicznej stopy zwrotu wielkich projektów infrastrukturalnych na przykładzie CPK – próba szerszego spojrzenia na strategiczne projekty infrastrukturalne i wyjścia poza perspektywę prostych zwrotów finansowych.
  • Czy i na ile finansowanie dużych projektów infrastrukturalnych jest bardziej ryzykowne w CEE niż w Europie Zachodniej i Ameryce. Jaka premia z tym się ewentualnie wiąże – próba zrozumienia logiki banków oraz inwestorów instytucjonalnych.
  • Obligacje projektowe (project bonds) vs. tradycyjny dług bankowy – czy wyjście do szerokiego i bardzo płynnego sektora inwestorów instytucjonalnych może stanowić alternatywę dla ograniczeń tradycyjnego bankowego długu projektowego (project finance) wiążących się np. z Basel III – w kontekście finansowania CPK.
  Opieka merytoryczna:

  Polski Fundusz Rozwoju

 • 18.30 - 21.00
 • 19.10 - 19.50

  Wieczorne spotkanie

  Prezentacja:

  Łukasz Żeligowski, CEO Grupa IT S.A.

  Sławomir Zawadzki, CEO Kanga Exchange

 • 10.00 - 11.10

  Debaty równoległe

  Moderator:

  Aleksandra Sroka-Krzyżak, Dyrektor Departamentu Strategii, PKO Bank Polski

  Zaproszeni Paneliści:

  Piotr Alicki, Prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

  Jerzy Kalinowski, Doradca Zarządu KPMG w Polsce

  Roman Szyszko, Prezes Zarządu Saski Business Advisory

  Jerzy Śledziewski, Wiceprezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas

  Agnieszka Zarzycka, Dyrektor Działu Aplikacji Biznesowych w Segmencie Enterprise, Microsoft

  Opis debaty:

  • Cyfryzacja vs. bankowość relacyjna. Jaka będzie rola obu tych czynników? Czy cyfryzacja zmienia charakter relacji z klientem korporacyjnym?
  • Analiza Big Data jako filar nowoczesnej bankowości
  • Wykorzystywanie sztucznej inteligencji w bankowości. Daleka czy bliska przyszłość?
  • Pierwsze doświadczenia po wprowadzeniu dyrektywy PSD 2
  • Warunki prawne dla dalszej digitalizacji obsługi klienta korporacyjnego
  Opieka merytoryczna:

  PKO Bank Polski

  Moderator:

  dr Urszula Wysocka, Dyrektor Rozwoju Biznesu, ICAN Institute /HBRP

  Część I – „Wyzwania firm rodzinnych w zmieniającym się otoczeniu biznesowym”

  Prezentacja:

  Andrzej Jacaszek, Wiceprezes ICAN Institute, Wydawca Harvard Business Review Polska

  Debata z udziałem zaproszonych Gości

  Część II – „Bank jako partner firmy rodzinnej”

  Prezentacja:

  Małgorzata Nesterowicz, Dyrektor ds. Sektora Usług i Firm Rodzinnych, Obszar Produktów i Usług Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej, Santander Bank Polska S.A.

  Debata z udziałem zaproszonych Gości

  Uczestnicy debaty:

  Bogdan Koczorowski, Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego

  Mariusz Książek, Prezes Zarządu Marvipol Development S.A.

  Anna Olewnik-Mikołajewska, Prezes Zarządu Zakładów Mięsnych "OLEWNIK-BIS" Sp. z o.o.

  Opis debaty:

  Podczas panelu zostaną omówione wyzwania dla firm rodzinnych na różnym etapie ich rozwoju związane z finansowaniem wzrostu przedsiębiorstwa z firmy rodzinnej do korporacji, przejście z sukcesem przez „no man’s land”. Proces sukcesji zostanie również omówiony z perspektywy instytucji finansowych, przedstawione zostaną doświadczenia instytucji finansowych we wsparciu ekspansji firm rodzinnych.

  Opieka merytoryczna:

  Harvard Business Review Polska, Santander Bank Polska S.A.

 • 11.10 - 11.30

  Przerwa

 • 11.30 - 12.40

  Debata

  Moderator:

  Waldemar Markiewicz, Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich

  Zaproszeni Paneliści:

  Jacek Fotek, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

  Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich

  Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

  Barbara Nowakowska, Dyrektor Zarządzająca, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych

  Marcin Obroniecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów

  Brian Taylor, CEO, BTA Consulting

  Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

  Opis debaty:

  • Jak tworzyć przyjazne otoczenie prawne do inwestowania w Polsce?

  • Czy awans polskiego rynku kapitałowego do grona rynków rozwiniętych pomoże w przyciągnięciu kapitału na nasz rynek?

  • Co może przyciągnąć zagranicznych graczy średniej wielkości z wybranych sektorów?

  • Jak zwiększyć rolę rynku długu na polskim rynku kapitałowym? Czy finansowanie długiem może być atrakcyjniejsze niż finansowanie bankowe lub emisja akcji?

  • Jak skonstruować zachęty podatkowe dla inwestorów i emitentów?

  Opieka merytoryczna:

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Bank Pekao S.A.

 • 12.40 - 13.00

  Przerwa

 • 13.00 - 14.15

  Debata

  Moderator:

  Artur Noga-Bogomilski, Client Business Director, GfK Polonia

  Zaproszeni Paneliści:

  Rafał Antczak, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego

  Kazimierz Jastrzębski, Prezes Zarządu Office Plus

  Maria Moykowska, Założyciel Szkoły Marzeń

  Adam Płóciniczak, Prezes Zarządu, Watra

  Rufin Reśliński, Prezes Zarządu, U Kubusia

  Opis debaty:

  • W jaki sposób firmy mogą sprostać zmianom dokonującym się na rynku pracy?

   W najbliższych latach wystąpić może dalszy rozwój rynku pracownika, a co za tym idzie pojawiają się nowe wyzwania dla pracodawców takie jak: ograniczony zasób siły roboczej, rotacja pracowników, wzrost kosztów pracy.

  • Zarządzanie płynnością finansową firmy

   Zatory płatnicze to problem, z którym spotykają się polskie firmy od lat, a który ulega pogłębieniu. Dotykają one szczególnie małych i średnich firm. Jedną z najczęstszych przyczyn upadłości przedsiębiorstw w Polsce jest utrata płynności finansowej.

  • Internacjonalizacja polskiej gospodarki

   Wysokie nasycenie rynku i duża konkurencyjność może doprowadzić do ograniczenia dynamicznego rozwoju polskich przedsiębiorców na rynku krajowym. W celu utrzymania rentowności, przedłużenia życia produktów oraz dywersyfikacji przychodów i ryzyka polskie firmy będą rozwijać swoje aktywności zagraniczne.

  • Problemy z sukcesją w polskich firmach rodzinnych

   Według danych Instytutu Biznesu Rodzinnego firmy rodzinne stanowią ok. 36 proc. przedsiębiorstw w Polsce, a ich działalność odpowiada za 18 proc. polskiego PKB. Po 27 latach rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce polskie firmy stoją przed wyzwaniem, jakim jest sukcesja. Czy kolejne pokolenia będą przejmowały w zarządzanie firmy rodzinne?

  • Automatyzacja procesów produkcyjnych

   Polskie przedsiębiorstwa są w fazie transformacji dotychczasowych źródeł konkurencyjności. Dotychczasowe czynniki konkurencyjności, związane z niskimi kosztami pracy, będą traciły na znaczeniu, a coraz większą rolę będą odgrywać innowacyjność i automatyzacja.

  • Cyberbezpieczeństwo

   Cyberbezpieczeństwo to nie tylko problem dotyczący firm technologicznych, ale także poważne ryzyko operacyjne i biznesowe dla przedsiębiorców działających w większości branż. Według danych PWC z 2017r. niemal połowa polskich firm (44%) doznała strat finansowych w wyniku cyberataków.

  • Cyfryzacja

   Niezbędny jest wzrost świadomości o możliwościach i szansach wynikających z wykorzystania nowych technologii w biznesie. Najważniejsze trendy technologiczne takie jak sztuczna inteligencja, blockchain, big data, usługi w chmurze czy wirtualna rzeczywistość w ciągu najbliższych lat zmienią specyfikę funkcjonowania wielu branż.

  Opieka merytoryczna:

  PKO Bank Polski

 • 14.15 - 14.30
 • 14.30

  Lunch

Prelegenci 2018

Patronat honorowy

Współorganizatorzy

Partner strategiczny

Partnerzy Instytucjonalni

Partnerzy medialni

Brak dokumentów do wyświetlenia.

aleBank.pl Bankier.pl Dziennik Gazeta Prawna Forsal.pl Harvard Business Review Polska interia.pl My Company Puls Biznesu

Zobacz także