16-17 października 2018 Warszawa Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4

Partnerzy

Współorganizatorzy

Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A.

Bank Pekao SA działa od 88 lat. Jest częścią Grupy PZU i tworzy największą w Polsce i jedną z największych Europie Środkowo-Wschodniej instytucji finansowych. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem

wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Bank Pekao SA operates for 88 years and as a part of PZU Group creates the largest financial institutions in Poland and one of the largest in Central and Eastern Europe. In terms of capital strength measured as capital adequacy ratio, Bank Pekao is a leader among large banks operating in Poland and one of the safest banks at the Pan-European level . Bank Pekao SA is a laureate of many prestigious awards and distinctions, both in Poland and in the world.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to jedna z najszybciej rozwijających się giełd w Europie Środkowo-Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny

rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl.

The Warsaw Stock Exchange (GPW) is one of the fastest growing securities exchanges in Central and Eastern Europe. GPW operates a regulated market of shares and derivative instruments and the alternative stock market NewConnect for growing companies. GPW is developing Catalyst, a market for issuers of corporate and municipal bonds. The Polish Power Exchange (POLPX), a member of the GPW Group since February 2012, offers trade in electricity, natural gas, property rights, guarantees of origin, and CO2 emission allowances. Since 9 November 2010, GPW is a public company listed on Warsaw Stock Exchange. For more information, visit http://www.gpw.pl.

Europejski Kongres Finansowy

Europejski Kongres Finansowy

Europejski Kongres Finansowy to otwarty projekt, którego celem jest proponowanie i wspieranie działań stymulujących bezpieczeństwo i stabilność finansową Polski i Unii Europejskiej. Europejski Kongres Finansowy skupia publiczne, praktycystyczne debaty środowisk biznesu, nauki i polityki.

Debaty te odbywają się w ramach organizowanych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańską Akademię Bankową seminariów i kongresów specjalistycznych, spotkań branżowych oraz tematycznych komitetów sterujących i rad programowych.
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową powstał w 1989 roku jako fundacja działająca na zasadach non-profit. Jego założycielami - fundatorami - była grupa osób aktywnie działających w latach osiemdziesiątych na rzecz zmian ustrojowych i gospodarczych w Polsce. Prowadząc badania, IBnGR formułuje rekomendacje użyteczne dla polityki państwa oraz dostarcza sferom biznesu i szerokiej opinii publicznej niezależnych ocen gospodarki.

Partnerzy

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując z instytucjami rozwoju: PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP.

BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

BGŻ BNP Paribas S.A.

BGŻ BNP Paribas S.A.

Bank BGŻ BNP Paribas jest bankiem uniwersalnym, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Należy do jednych z największych wydawców kart kredytowych w Polsce. Przedsiębiorstwom (mikro, MŚP i korporacjom) dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku krajowym i międzynarodowym.

Bank kieruje swoje usługi również do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Klientom segmentu bankowości prywatnej proponuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania majątku. Klienci Banku mogą również korzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego.Misją Banku BGŻ BNP Paribas jest oferowanie w sposób odpowiedzialny nowatorskich rozwiązań finansowych, które pomogą klientom zmienić ich świat i będą wspierać lokalną gospodarkę. Bank jest częścią wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas.Bank świadczy usługi poprzez sieć oddziałów bankowych oraz stoisk bankowych w centrach handlowych na terenie całego kraju. Produkty kredytowe dostępne są również za pośrednictwem punktów w sklepach partnerskich, także w wybranych sieciach dealerów samochodów.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Od ponad 25 lat ubezpieczamy transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferujemy usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą.

Nasza działalność skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych. Jesteśmy firmą polską. Naszymi akcjonariuszami są Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego. Jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce mamy prawo do sprzedaży ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, które zapewniają bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwyższonego ryzyka politycznego. Również jako jedyni w kraju ubezpieczamy długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, finansowane kredytem o okresie spłaty dwóch i więcej lat.

Microsoft

Microsoft

Microsoft jest liderem branży nowych technologii – dostawcą usług i urządzeń dla konsumentów oraz klientów instytucjonalnych i komercyjnych w tym czołowych instytucji finansowych w Polsce i na świecie.

Jako jedyny dostawca na rynku posiada w pełni kompleksową ofertę zarówno zestawu aplikacji, systemu operacyjnego, infrastruktury, platformy programistycznej jak i urządzeń przeznaczonych do pracy w modelu „on – premise” oraz w chmurze. Rozwiązania dla sektora finansowego łączą w sobie technologiczną innowacyjność i praktyczną wiedzę o procesach bankowych oraz wymogach regulacyjnych i bezpieczeństwa. Nieuniknioną odpowiedzią na potrzebę podnoszenia konkurencyjności działań, sprostania rosnącym oczekiwaniom klientów oraz powszechną mobilność i wielokanałowość doświadczenia z bankowością jest rozwój technologiczny. Z rozwiązań opartych na platformie Microsoft korzystają m.in.: ING Bank, Raiffeisen Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A., mBank S.A., Kredyt Bank S.A., UniCredit Bank, City, NatWest, RBS, Metrobank, Société Générale i wiele innych.

Polityka Insight

Polityka Insight

PŻM P.P., Unity Line, Żegluga Polska S.A.

PŻM P.P., Unity Line, Żegluga Polska S.A.

Partnerzy medialni

Dziennik Gazeta Prawna

Centrum Prasowe PAP

Puls Biznesu

Wprost

Bankier.pl

Forsal.pl

ObserwatorFinansowy.pl

Zobacz także