16-17 października 2018 Warszawa Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4

Partnerzy

Patronat honorowy

Polski Fundusz Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju

Współorganizatorzy

Europejski Kongres Finansowy

Europejski Kongres Finansowy

Europejski Kongres Finansowy to otwarty projekt, którego celem jest proponowanie i wspieranie działań stymulujących bezpieczeństwo i stabilność finansową Polski i Unii Europejskiej. Europejski Kongres Finansowy skupia publiczne, praktycystyczne debaty środowisk biznesu, nauki i polityki.

Debaty te odbywają się w ramach organizowanych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańską Akademię Bankową seminariów i kongresów specjalistycznych, spotkań branżowych oraz tematycznych komitetów sterujących i rad programowych.
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową powstał w 1989 roku jako fundacja działająca na zasadach non-profit. Jego założycielami - fundatorami - była grupa osób aktywnie działających w latach osiemdziesiątych na rzecz zmian ustrojowych i gospodarczych w Polsce. Prowadząc badania, IBnGR formułuje rekomendacje użyteczne dla polityki państwa oraz dostarcza sferom biznesu i szerokiej opinii publicznej niezależnych ocen gospodarki.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to jedna z najszybciej rozwijających się giełd w Europie Środkowo-Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny

rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl.

The Warsaw Stock Exchange (GPW) is one of the fastest growing securities exchanges in Central and Eastern Europe. GPW operates a regulated market of shares and derivative instruments and the alternative stock market NewConnect for growing companies. GPW is developing Catalyst, a market for issuers of corporate and municipal bonds. The Polish Power Exchange (POLPX), a member of the GPW Group since February 2012, offers trade in electricity, natural gas, property rights, guarantees of origin, and CO2 emission allowances. Since 9 November 2010, GPW is a public company listed on Warsaw Stock Exchange. For more information, visit http://www.gpw.pl.

Partner strategiczny

Bank Pekao SA

Bank Pekao SA

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 roku i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej.

To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Bank Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Partnerzy instytucjonalni

Polityka Insight

Polityka Insight

Partnerzy medialni

aleBank.pl

Bankier.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Forsal.pl

Harvard Business Review Polska

interia.pl

My Company

Puls Biznesu

Zobacz także