16-17 października 2018 Warszawa Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4

Kongres Bankowości i Finansów Korporacyjnych, 3-4 października 2017

Kongres Bankowości i Finansów Korporacyjnych jest inicjatywą Europejskiego Kongresu Finansowego skoncentrowaną na dyskusji o finansowaniu i wspieraniu przedsiębiorstw przez prywatne i publiczne instytucje finansowe i rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców. Współorganizatorami Kongresu są Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, Bank Pekao S.A. oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Celem Kongresu jest stworzenie trwałego miejsca międzynarodowej debaty oraz proponowania konstruktywnych rozwiązań wobec wyzwań w obszarze finansowania rozwoju biznesu na rynku krajowym i międzynarodowym.

III Kongres Bankowości i Finansów Korporacyjnych odbył się w dniach 3-4 października 2017 w Centrum Giełdowym w Warszawie.

Wśród tematów Kongresu znalazły się m.in.:

  • Dostępność finansowania w kraju vs za granicą
  • Procesy inwestycyjne z punktu widzenia firm - szanse i bariery
  • Rozwój rynku obligacji korporacyjnych i emisje euroobligacji z Polski
  • Internacjonalizacja biznesu i ekspansja zagraniczna polskich firm
  • Ryzyko i atrakcyjność inwestycyjna rynku kapitałowego w Polsce dla emitentów i inwestorów
  • Rynek listów zastawnych i koncepcja pulowego banku hipotecznego
  • Potencjał i kultura ratingu na polskim rynku kapitałowym
  • Innowacyjne technologie w bankowości korporacyjnej i finansowanie innowacji

W ramach Kongresu Bankowości i Finansów Korporacyjnych odbyły są także sesje Poland Capital Summit:

  • Doskonalenie relacji inwestorskich w polskich przedsiębiorstwach
  • Morski Fundusz Inwestycyjny – nowe spojrzenie na finansowanie branży morskiej w Polsce

Rada programowa 2017

Miejsce Kongresu

Centrum Giełdowe

Książęca 4
00-498 Warszawa

Współorganizatorzy

Partnerzy

Partnerzy medialni

Brak dokumentów do wyświetlenia.

Dziennik Gazeta Prawna Centrum Prasowe PAP Puls Biznesu Wprost Bankier.pl Forsal.pl ObserwatorFinansowy.pl

Zobacz także