16-17 października 2018 Warszawa Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4

Kongres Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Przedsiębiorstw jest inicjatywą Europejskiego Kongresu Finansowego skoncentrowaną na dyskusji o finansowaniu i wspieraniu przedsiębiorstw przez prywatne i publiczne instytucje finansowe i rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców. Współorganizatorami Kongresu są Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, Bank Pekao S.A. oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Celem Kongresu jest stworzenie trwałego miejsca międzynarodowej debaty oraz proponowania konstruktywnych rozwiązań wobec wyzwań w obszarze finansowania rozwoju biznesu na rynku krajowym i międzynarodowym.

IV Kongres Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Przedsiębiorstw odbędzie się w dnich 16-17 października 2018 w Centrum Giełdowym w Warszawie.

Wśród tematów Kongresu znajdą się m.in.:

  • Mapa wyzwań dla przedsiębiorców w perspektywie średnio- i długoterminowej
  • Ekspansja zagraniczna polskich firm i banków
  • Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego a finansowanie przedsiębiorstw
  • Finansowanie dużych projektów infrastrukturalnych
  • Perspektywy polskiego rynku obligacji korporacyjnych
  • Finansowanie sektora nowych technologii
  • Cyfryzacja bankowości korporacyjnej
  • Strategiczne aspekty sukcesji w przedsiębiorstwach

Rada programowa

Miejsce Kongresu

Centrum Giełdowe

Książęca 4
00-498 Warszawa

Patronat honorowy

Współorganizatorzy

Partner strategiczny

Partnerzy Instytucjonalni

Partnerzy medialni

Brak dokumentów do wyświetlenia.

aleBank.pl Bankier.pl Dziennik Gazeta Prawna Forsal.pl Harvard Business Review Polska interia.pl My Company Puls Biznesu

Zobacz także