9-10 października 2019 Warszawa Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4

KBKiI 2019 - Tomasz Styczyński, Bank Pekao S.A.