9-10 października 2019 Warszawa Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4

Polskie banki nie nadążają za firmami, które działają za granicą

Źródło: Forsal.pl/ISBnews, 16.10.2018
-

Polskie banki nie nadążają odpowiednio szybko za polskimi przedsiębiorstwami, które rozwijają eksport i coraz odważniej wchodzą na nowe rynki. Cyfryzacja i nowe technologie sprawiają, że banki mogą budować swoją obecność za granicą nie tylko poprzez fizyczne oddziały, ale m.in. poprzez budowanie międzynarodowych platform, uważa prezes Banku Pekao Michał Krupiński.

"Przez ostatnie 10 lat nastąpiła duża internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, staliśmy się gospodarką mocno międzynarodową, zwiększyliśmy udział w światowym handlu do 0,3%, z czym wiążą się nowe możliwości i wyzwania. Klienci oczekują, że będziemy mieli przedstawicielstwo w różnych lokalizacjach, także poza Europą. Silne wzrosty niektórych polskich przedsiębiorstw, często dwucyfrowe, sprawiają, że klienci banków mocno penetrują różne rynki w poszukiwaniu celów akwizycyjnych. Chcemy im w tym pomagać" - powiedział prezes Banku Pekao Michał Krupiński podczas panelu "Ekspansja zagraniczna banków" podczas IV Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Przedsiębiorstw. 

Mamy do czynienia z sytuacją, że polscy eksporterzy sprzedają swoje wyroby do kilkudziesięciu krajów na świecie, ale polskie banki nie adresują ich potrzeb w sposób wystarczający i zadowalający, dodał. 

Jak podkreślił Krupiński, cyfryzacja i zmiany technologiczne będą mocno wpływać na sposób, w jaki banki będą układały swój biznes korporacyjny w kolejnych latach. Procesy te - według niego -wymuszą także tworzenie międzynarodowych platform, które m.in. pozwolą zmniejszyć luki produktowe i jakościowe bez konieczności fizycznej obecności  w innych krajach europejskich. 

Prezes Santander Bank Polska Michał Gajewski wskazał, że ekspansja zagraniczna z punktu widzenia jego banku może być problematyczna, ponieważ zwroty z kapitału w innych krajach są niższe niż te, które bank realizuje w Polsce. Przeszkodą są także regulacje międzynarodowe. 

"Chcemy być tam, gdzie klienci, którzy mają strategię rozwoju za granicą. Musimy tam być, by im pomagać i wykorzystać potencjał całej grupy Santander, aby oni mogli rozwijać tam swój biznes. Idealna sytuacja dla mnie byłaby wówczas, gdyby polski przedsiębiorca, który jest klientem Santander Bank Polska mógł jednocześnie korzystać swobodnie z usług Santandera w UK, czy w Hiszpanii. Ale regulacje międzynarodowe nie pozwalają na to. Chciałbym, aby to było możliwe" - powiedział Gajewski podczas kongresu. 

...