9-10 października 2019 Warszawa Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4

Kongres Bankowości i Finansów Korporacyjnych o inwestycjach w Polsce

Źródło: Centrum Prasowe PAP, 3.10.2017
-
"Za mało chwalimy się sektorem finansowym i bankowym w Polsce, który jest jednym z najnowocześniejszych na świecie" - stwierdził wiceminister rozwoju dr Jerzy Kwieciński podczas III Kongresu Bankowości i Finansów Korporacyjnych w Warszawie.

Jednym z przewodnich tematów III Kongresu Bankowości i Finansów Korporacyjnych jest dostępność finansowania koniecznych w Polsce inwestycji publicznych i prywatnych za pośrednictwem krajowych i zagranicznych instytucji. Rada programowa Kongresu postanowiła także kontynuować rozpoczętą w ubiegłym roku dyskusję o ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw - eksportowej i kapitałowej oraz dokonać przeglądu innowacji w bankowości korporacyjnej pod względem ich dopasowania do coraz bardziej zdygitalizowanych przedsiębiorstw. Ważnym tematem Kongresu jest także doskonalenie relacji inwestorskich, tak aby przedsiębiorcy mogli jak najniższym kosztem pozyskać środki z rynku kapitałowego.

"Zależy nam bardzo, ażeby polski świat finansów, w tym również sektor bankowy coraz większą rolę odgrywał i we wspieraniu polskich inwestycji w kraju, a także w ekspansji naszych firm za granicą" - powiedział dr Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, który wygłosił przemówienie inauguracyjne podczas Kongresu.

Według niego wsparcie to powinno dotyczyć ekspansji związanej ze sprzedażą polskich towarów i usług za granicą, ale również inwestowania polskich firm za granicą.

"To jest dla nas w tej chwili potężne wyzwanie, dlatego że ciągle nasze firmy są zbyt mało widoczne na mapie świata" - podkreślił wiceminister Jerzy Kwieciński.

Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej i koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego prof. Leszek Pawłowicz, przypomniał, że Kongres Bankowości i Finansów Korporacyjnych jest częścią znacznie większego projektu, jakim jest Europejski Kongres Finansowy, na który składa się każdego roku sześć podobnych przedsięwzięć. Ich zwieńczeniem jest organizowany w czerwcu Europejski Kongres Finansowy w Sopocie, podczas którego wypracowywane są konkretne rekomendacje.

"Nie chcemy, żeby te kongresy były tylko wymianą poglądów, ale chcemy, że coś z tego wynikało" - powiedział Leszek Pawłowicz.

...