9-10 października 2019 Warszawa Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4

KBKiFP po raz czwarty [WIDEO]

Źródło: Forsal.pl, 18.10.2018
-

Kongres Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Przedsiębiorstw jest inicjatywą Europejskiego Kongresu Finansowego skoncentrowaną na dyskusji o finansowaniu i wspieraniu przedsiębiorstw przez prywatne i publiczne instytucje finansowe i rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców.

Współorganizatorami Kongresu są Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, Bank Pekao S.A. oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  Celem Kongresu jest stworzenie trwałego miejsca międzynarodowej debaty oraz proponowania konstruktywnych rozwiązań wobec wyzwań w obszarze finansowania rozwoju biznesu na rynku krajowym i międzynarodowym.

O celach Kongresu mówi Leszek Pawłowicz, Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej - wideo: https://forsal.pl/artykuly/1308015,kongres-bankowosci-korporacyjnej-i-finansowania-przedsiebiorstw-po-raz-czwarty-wideo.html