9-10 października 2019 Warszawa Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4

Jak robić biznes za granicą

Źródło: Puls Biznesu, 4.11.2016
-
Ekspansja zagraniczna w biznesie — szanse, oczekiwania, wsparcie. Przedsiębiorcy, instytucje finansowe, instytucje publiczne... Wystąpienia, debaty panelowe i eksperckie... Dwa dni poświęcone głównemu tematowi: internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Dobrze, że podejmuje się ten temat. Wymiana opinii i wnioski są potrzebne wszystkim stronom.
-

Partnerem relacji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.