9-10 października 2019 Warszawa Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4

Ekspansja zagraniczna w praktyce - czego odczekując przedsiębiorcy?

Źródło: Wprost.pl, 9.01.2017
autor: Krzysztof Koszela, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozowoju Rynków Zagranicznych, Colian Sp. z o.o.
-
Tematyka związana z ekspansją zagraniczną polskich przedsiębiorstw jest w ostatnim czasie bardzo popularna. Należy przy tym podkreślić sukces polskich eksporterów, za sprawą których rok 2015 przejdzie do historii jako pierwszy w tym stuleciu, w którym Polska odnotowała nadwyżkę w handlu zagranicznym. To zapewne również efekt słabszego złotego, jak i zagranicznej koniunktury, w tym taniejącej ropy. Niemniej jednak polskie firmy posiadają bardzo duży potencjał i kapitał, który nie jest jeszcze w pełni wykorzystywany.
-