9-10 października 2019 Warszawa Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4

Czy podatek bankowy ogranicza zagraniczną ekspansję polskich banków?

Źródło: Bankier.pl, 16.10.2018
-

Potrzebna byłaby zmiana formuły podatku bankowego, bo w obecnej formie ogranicza rozwój polskich banków i ich ekspansję zagraniczną - podkreślali uczestnicy wtorkowego panelu na temat ekspansji zagranicznej banków.

Panel był częścią dwudniowego Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Przedsiębiorstw.

Jednym z poruszanych wątków była kwestia podatku od instytucji finansowych, tzw. podatku bankowego. Jak mówił prezes Santander Bank Polska Michał Gajewski, podatek w obecnej formie stwarza bariery rozwoju sektora w kraju, a tym samym ekspansji zagranicznej polskich banków. Stawia je też w gorszej sytuacji konkurencyjnej wobec banków zagranicznych, które mogą korzystać z nie objętego tym podatkiem wsparcia z zagranicy.

Zaznaczył, że jego zdaniem kwestie formuły tego podatku powinna być przedmiotem rozmów z przedstawicielami rządu.

Z kolei wiceprezes PKO BP Maks Kraczkowski wskazywał na potrzebę stabilności przepisów regulacyjnych jako ważnym czynniku, służącym rozwojowi i ekspansji sektora. W sprawie podatku bankowego, jak dodał, "wszystko zostało powiedziane".

Prowadzący panel inny wiceprezes PKO BP Jakub Papierski uznał postulat zmian w formule podatku bankowego jako jeden z wniosków z debaty.

Podatek od instytucji finansowych (tzw. bankowy) zaczął obowiązywać od 1 lutego 2016 r. Banki, firmy ubezpieczeniowe oraz inne instytucje finansowe zostały obłożone daniną, wynoszącą rocznie 0,44 proc. wartości ich aktywów.

Podczas panelu poruszano też temat innych barier dla ekspansji polskich banków za granicą. Prezes Banku Pekao SA Michał Krupiński zwracał uwagę, że istotną barierą wychodzenia przez bank poza macierzysty rynek jest oczekiwany na innym rynku zwrot z kapitału. Ten zwrot jest dla banku satysfakcjonujący tylko przy wystarczająco dużej liczbie klientów.

Michał Gajewski mówił, że różnice w systemach regulacyjnych różnych państw są ważną barierą w ekspansji zagranicznej banków. Bo np. o ile polski klient Santander Bank Polska może korzystać za granicą z bankomatu, to już polski przedsiębiorca, jeśli chciałby skorzystać z finansowania przez bank Santander działający w innym kraju, mógłby mieć problem, bo według innych systemów regulacyjnych byłyby oceniane jego zdolności finansowe.

Michał Krupiński także wskazywał na różne systemy regulacyjne jako na barierę dla zagranicznej ekspansji banków. Jego zdaniem siła lokalnych regulatorów jeszcze wzrosła po kryzysie finansowym sprzed 10 lat.

"Nasi klienci oczekują, abyśmy mieli przedstawicielstwa także w krajach poza Europą, widać że ta luka istnieje - mamy przedsiębiorstwa, które rosną 20-30 proc., mają silne nadwyżki gotówkowe, mocno penetrują zagraniczne gospodarki pod względem akwizycyjnym i tutaj potrzebują wsparcia" – powiedział Michał Krupiński, prezes Banku Pekao SA na Kongresie Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Przedsiębiorstw.

"Mamy wielu eksporterów i do tej pory polskie banki nie adresują ich potrzeb w sposób zadowalający i wystarczający” – dodał.


...