9-10 października 2019 Warszawa Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4

CPK za dwa lata 500 plus

Źródło: aleBank.pl, 19.10.2018
Autor: Izabella Kaliś 
-

20, 30, 40, 50, a może jeszcze więcej mld złotych – jak zgadują eksperci od finansów i inwestycji – może kosztować wybudowanie nowego, położonego pomiędzy Warszawą a Łodzią Centralnego Portu Komunikacyjnego

Rząd nie ma jeszcze do końca sprecyzowanej wizji jak tę inwestycję sobie wyobraża, ale z porównań jakie pojawiają się przy okazji jej prezentacji wynika, że w grę wchodzą raczej większe kwoty.

W istocie rzeczy chodzi nie o jeden, ale o kilka projektów razem składających się na realizację bardzo ambitnego planu zorganizowania podstawowych kierunków transportu publicznego – nie tylko lotniczego, ale także kolejowego – na kształt piasty i szprych. Wheel and Spokes to znana w logistyce koncepcja centralnej rozdzielni ruchu z różnymi do niej doprowadzeniami – czyli piasty (wheel), którą miałby być nowy port lotniczy w okolicach Grodziska Mazowieckiego oraz szprych (spokes), w postaci dróg przede wszystkim kolejowych, koncentrujących ruch pasażerski pomiędzy lotniskiem, a głównymi miastami w Polsce.

Ideę tę skonfrontował z ekspertami rynkowymi Mikołaj Wild, wiceminister infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego podczas Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Przedsiębiorstw. To jedno ze spotkań dyskusyjnych organizowanych w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego.

...