9-10 października 2019 Warszawa Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4

Bez banków nie będzie transformacji energetycznej?

Źródło: alebank.pl, 10.10.2019
Autor: Piotr Zajdel
-

O perspektywach i nowych ścieżkach rozwoju przedsiębiorstw, potencjale polskiego rynku fuzji i przejęć oraz nowych technologiach w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej dyskutują uczestnicy Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

9 października 2019 roku w Centrum Giełdowym w Warszawie rozpoczął się V Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Celem Kongresu jest zapewnienie platformy debaty oraz wymiany ocen, oczekiwań i doświadczeń między przedstawicielami instytucji finansowych i publicznych a przedsiębiorcami – zapewniają organizatorzy konferencji, która jest inicjatywą Europejskiego Kongresu Finansowego skoncentrowaną na dyskusji o finansowaniu i wspieraniu przedsiębiorstw przez prywatne i publiczne instytucje finansowe i rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców.

Współorganizatorami Kongresu są: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Bank Pekao S.A. oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podczas tegorocznej, piątej edycji Kongresu – który otworzyli: Leszek Pawłowicz, dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej, Michał Krupiński, prezes zarządu Banku Pekao S.A. i Jacek Fotek, wiceprezes zarządu, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – uczestnicy przez dwa dni rozmawiali i dyskutowali m.in. o perspektywach i nowych ścieżkach rozwoju zarówno dużych, jak i małych, dopiero startujących przedsiębiorstw, potencjale polskiego rynku fuzji i przejęć oraz nowych technologiach w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

Transformacja energetyczna

Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju w wystąpieniu inauguracyjnym podkreślił, że w tym roku, obok tradycyjnie już podejmowanych tematów, zakres problematyki Kongresu został poszerzony o bankowość inwestycyjną. – Jest luka, którą trzeba zapełnić… Najlepszym przykładem jest fakt, że potrzeba 300 mld zł do przeprowadzenia w dekadę transformacji energetycznej w Polsce. Transformacja energetyczna to bowiem jeden z kluczowych priorytetów w naszej nowej perspektywie – dodał prezes Paweł Borys. Jego zdaniem: bez bankowości inwestycyjnej zmiana energetyczna się nie wydarzy.

...