9-10 października 2019 Warszawa Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4

Bankowość korporacyjna na nowo

Źródło: Rzeczpospolita, 10.12.2015
_
Cyfryzacja i nowe regulacje spowodują, że zmienią się relacje banków z klientami korporacyjnymi, ale ich rola w finansowaniu firm wciąż będzie duża.
_
- Z jednej strony wiemy, jak ważna jest komplenksowa bankowość korporacyjna i obsługa przedsiębiorstw oraz jak duże ma to znaczenie dla rozwoju gospodarki. Ale z drugiej strony nie można zapominać o wpływie różnego rodzaju zmian regulacyjnych i nowych obciążeń dla sektora. Chodzi głównie o podatek bankowy oraz o ryzyko związane z ewentualną restrukturyzacją kredytów bankowych, która mogłaby zmniejszyć kapitały sektora bankowego nawet o 30 proc. To wyraźnie zmniejszyłoby zdolność sektora do kredytowania. Z naszych prognoz wynika, że w razie wejścia tych obciążeń kilka banków w Poslce w 2016 r. utraciłoby zdolność udzielania kredytów - mówił Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Banku Pekao, podczas Corporate Banking Congress.
_