9-10 października 2019 Warszawa Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4

Bank dla firm to już przede wszystkim ich doradca

Źródło: Puls Biznesu, 4.10.2017
Opracowała: Beata Tomaszkiewicz
-

Instytucje finansowe w Polsce mają wystarczająco dużo kapitału, by w spierać bieżące potrzeby firm i gospodarki.

Ale zwykły kredyt inwestycyjny nie jest jedynym rozwiązaniem dla firm. Zarządzający finansami przedsiębiorstw muszą otworzyć się na inne instrumenty, np. emisje obligacji, IPO lub szukać kapitału za granicą.

Inwestycje w Polsce rosną powoli, ale przyspieszą choćby dzięki funduszom unijnym. Jak podał Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju, podczas III Kongresu Bankowości i Finansów Korporacyjnych, firmy podpisały 23 tys. umów o dofinansowanie inwestycji z tych funduszy na 124 mld zł. Oznacza to, że zakontraktowane jest już ponad 40 proc. puli.

— W kolejnych kwartałach będzie to dodawało gospodarce impulsu wzrostowego — mówił Jerzy Kwieciński.

...