16-17 października 2018 Warszawa Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4

W skrócie o CF&BC

III Kongres Bankowości i Finansów Korporacyjnych odbył się w dniach 3-4 października 2017 w Centrum Giełdowym w Warszawie.

Wśród tematów Kongresu znalazły się m.in.:

  • Dostępność finansowania w kraju vs za granicą
  • Procesy inwestycyjne z punktu widzenia firm - szanse i bariery
  • Rozwój rynku obligacji korporacyjnych i emisje euroobligacji z Polski
  • Internacjonalizacja biznesu i ekspansja zagraniczna polskich firm
  • Ryzyko i atrakcyjność inwestycyjna rynku kapitałowego w Polsce dla emitentów i inwestorów
  • Rynek listów zastawnych i koncepcja pulowego banku hipotecznego
  • Potencjał i kultura ratingu na polskim rynku kapitałowym
  • Innowacyjne technologie w bankowości korporacyjnej i finansowanie innowacji
  • Doskonalenie relacji inwestorskich w polskich przedsiębiorstwach

Prelegenci

Współorganizatorzy

Partnerzy

Partnerzy medialni

Brak dokumentów do wyświetlenia.

Dziennik Gazeta Prawna Centrum Prasowe PAP Puls Biznesu Wprost Bankier.pl Forsal.pl ObserwatorFinansowy.pl

Zobacz także